A A A

Wniosek o zmianę danych abonenta domeny

Jak dokonać zmiany danych Abonenta?
Formularz zmiany danych Abonenta musi być wypełniony i opieczętowany przez Abonenta oraz przesłany w formie skanu e-mailem na adres: biuro@sygnetica.pl.
Dla zmian typu: zmiana adresu, zmiana numeru telefonu, zmiana autoryzowanego adresu e-mail prośbę o zmianę można wysłać z aktualnie przypisanego do konta adresu e-mail, bez załączania żadnych dokumentów.

O czym należy pamiętać, wypełniając wniosek o zmianę danych Abonenta?
- wniosek należy wypełnić czytelnie, najlepiej drukowanymi literami,
- należy podać numer CSA Abonenta,
- wniosek ten można wypełnić jedynie w przypadku jeżeli nie zmienia się podmiot, a jedynie dane Abonenta; jeżeli zmienia się numer NIP firmy należy wypełnić wniosek cesji domeny i utworzyć nowe konto dla strony przejmującej;

Do wniosku należy załączyć:

  • dla osoby fizycznej - kopię obu stron dowodu tożsamości,
  • dla firm - kopię wpisu do ewidencji działalności gospodarczej/KRS/umowy spółki w zależności od rodzaju prowadzonej działalności.
← Wstecz ↑ Do góry